Hva trengs


Hva trenger de i Romania (prosjekt Innsamling;
I&U
Hva trenger de på barnehjemmene, prosjekt postordre:
postordre Prosjekt postordre går begge veier, dvs dersom en bedrift, skole mm har noe de vil gi, sjekker vi opp mulige mottagere for dette materiellet. F.eks skolepulter, barnevogner, møbler mm

Hva trenger vi i Norge;
Medlemer og hjelpere! Jo flere vi er, jo flere kan vi hjelpe. Vi har nå mange støttespillere rundt omkring på vestlandet, og de gjør en formidabel jobb med annonsering og profilering i forkant av aksjonene våre. Alle bestemmer selv hvor mye tid og energi de kan bidra med. Har du f.eks tilgang til lastebil? eller kanskje du har sertifikat kl C? Vi har med oss flere tenåringer og vil oppfordre andre ungdommer til å ta kontakt.
Vi har det mye morro sammen :)