Nytt styre 30. April 2010


Generalforsamlingen 30. April 2010 fattet følgende vedtak:
Utvide styret fra 6 til 8 medlemmer.
Ny sammensetning:
Styreleder                                      Turid Sveen
Nestleder                                       Margareth Sveen
Kasserer                                         Anne M Markussen
Undervisningskontakt                   Kari H Sæle
Mediekontakt                                Kjetil Nesse
Styremedlem                                 Georgiana Ispas
Styremedlem                                 Ove Gudding
Styremedlem                                 Tor Benjaminsen
Varamedlem                                  Atle Sveen

Det nye styret gjenvalgte Tor Benjaminsen som daglig leder

Antall medlemmer pr 30. April 2010: 28 Romaniahjelpere

Comments are closed.