Lorena`s tree


Vi har i flere år støttet barnehjemmet Orlat med forskjellige prosjekter:
Disse småprosjektene samles nå i Lorena`s tre:
Treet består av en stamme som er RHV og Sibiu Fylkesbarnevern, hvert prosjekt fremmover blir en gren på dette treet.
Sponsrene (eller røttene) er nettopp du som vil bidra for barna her.
Prosjektene skapes ut fra innkommende sponsormidler. Midlene går uavkortet til prosjektene som settes opp i felles skap mellom Orlat personalet, Sibiu barnevern og RHV. Innholdet i hvert enkelt prosjekt bestemmes ut fra hvilke midler som kommer inn.
Lorena`s  Three
Barnehjemmet er det største i Romania med sine 103 barn i alderen 2 – 16 år, historisk sett har dette hjemmet hatt over 300 barn.
I logobildet ser vi boligblokken med 4 oppganger, der halve bygget er renovert, resten av bygget renoveres i disse dager.
Bildet under gir en oversikt over størrelsen på hjemmet, alt er gjerdet inn og for å komme inn, må du passere en døgn bemannet port.
Orlat satelitt Bildet under: 1 – boligblokken, 2 – Matsal, kjøkken og vaskerom, 3 – administrasjon, 4 – nedlagt skole med 6 klasserom der noen er i bruk til lekselesing, 5 – nedlagt sanitærbygg, 6 – nedlagt lagerbygg

Hvordan støtte disse barna?
mer info kommer fortløpende